نشریه های علمی انتشارات

  

پژوهش و توسعه فناوری    

دانشگاه فردوسی
دکتر مصطفی کاظمی
دکترمصطفی سلیمی فر


سال. ۱۳۹۰, شماره. ۵,(۳)


فهرست مطالب

 • مقاله پژوهشی

 • ارزیابی و انتخاب پاسخ‌های خطر پذیری سطح (ریسک پروژه) از طریق یک مدل بهینه سازی چند هدفه و رویکرد اولویت بندی فازی (مطالعه موردی : نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) 
  سید حسام الدین ذگردی ; ابراهیم رضایی نیک ; احد زارعی ; فریدون هنری چوبر
  بازدید: 4272
  تحلیل مدل عوامل سازمانی، فردی وگروهی مؤثر بر توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور 
  منصور صادقی
  بازدید: 3598
  تحلیل مدل عوامل سازمانی، فردی وگروهی مؤثر بر توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور 
  منصور صادقی ; علیرضا صادقی ; غلامحسین نیکوکار ; علیرضا نادری خورشیدی
  بازدید: 2157
  بررسی مدل عوامل اثرگذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد 
  مصطفی کاظمی ; مصطفی رضایی راد ; سمیرا پور
  بازدید: 1932
  یک مدل تلفیقی از شبکههای عصبی مصنوعی، تبدیل موجک و ARMA در پیشبینی تقاضای آب شهری 
  مهدی ذوالفقاری ; محمدرضا امین ناصری ; فاطمه بشارت نیا
  بازدید: 1390
  تحلیل روابط بین ادراکات ارزش و استفاده مداوم از خدمات بانکی تلفن همراه 
  آذر کفاش پور ; بهزاد حسن نژاد کاشانی ; علی نخچیان
  بازدید: 1487
  طراحی مدلی برای تبیین تأثیر نیروهای جهانی شدن بر فراگرد سیاستگذاری بازرگانی خارجی ایران 
  محمود مولی ن‍ژاد ; مهدی نداف ; بهروز موسی‌زاده
  بازدید: 1292